Podmínky k účasti v soutěži jsou jednoduché - OBJEDNEJTE si za 1500,- a více. Na Vaší faktuře potom naleznete UNIKÁTNÍ KÓD, který zaregistrujete na www.autoza1500.cz a můžete se těšit na Vaši výhru! :)

Soutěž probíhá do 31. 5. 2019. Čím více nákupů, tím větší šance na výhru!

 

Zkuste své štěstí a staňte se jedním z našich spokojených výherců. Víte, kdo to byl? Více info naleznete na tomto odkazu.


Doplňující pravidla „Auto za 1 500 Kč“

Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá soutěž s názvem „Auto za 1 500 Kč“. Packway je provozovatelem zásilkových obchodů „Blancheporte“, „Magnet 3Pagen“, „modino“, „výprodej-slevy“ a „astoreo“. Soutěž probíhá společně na území České, Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska.

Soutěž probíhá od 18. 2. 2019 do 31. 5. 2019 (dále jen „doba trvání“).

Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal nabídku k soutěži, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České,  Slovenské, Polské, Maďarské republiky a Rumunska. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě.

Do soutěže byla vložena 1 věcná cena, automobil značky Škoda Rapid v hodnotě 300.000 Kč (ČR) nebo 11.111 Eur (SR) nebo 44.444 Zl (PL) nebo 3.333.300 Huf (HU) nebo 52.222 Lei (ROM). Výhra a vyhodnocení soutěže je společné pro všechny země – Českou, Slovenskou, Polskou, Maďarskou republiku a Rumunsko.  
Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.

Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:

- zákazník učiní a uhradí objednávku za 1 500 Kč (ČR) nebo 60 Eur (SR) nebo 299 Zl (PL) nebo 19.990 Huf (HU) nebo 299 Lei (ROM) a vyšší (do této ceny se nezapočítává cena poštovného, balného a cena za dobírku), v době trvání soutěže za zboží z katalogů BLANCHEPORTE, MAGNET 3PAGEN, ASTOREO nebo z internetových obchodů www.blancheporte.cz, www.magnet3p.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.sk, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro  a zároveň
- zákazník platně zaregistruje svoji objednávku do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník odešle unikátní kód (najde ho v dolní části svojí faktury), vyplní svoje jméno a příjmení a odpoví na kontrolní otázku „Který produkt z naší nabídky byste si vzali na dovolenou a proč?“ a tím potvrdí svoji účast v soutěži a odešle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi unikátní kód (dolní část faktury) a odpoví na kontrolní otázku (viz výše), čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: zaregistruje-li se zákazník na www.autoza1500.cz nebo www.autoza60.sk nebo www.astoreo.pl/info/samochod.html nebo www.astoreo.hu/info/auto.html nebo www.astoreo.ro/info/masina.html, kde vyplní údaje nutné pro registraci. Zákazník může do soutěže registrovat více svých objednávek a tím zvětšit svoji šanci na výhru. Do soutěže se započítávají všechny objednávky odeslané do 31. 5.2019, zaregistrované do 30. 6.2019. Pro účely účasti v soutěži nelze objednávky nižší než 1 500 Kč (ČR) nebo 60 Eur (SR) nebo 299 Zl (PL) nebo 19.990 Huf (HU) nebo 299 Lei (ROM) sčítat.

Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 odst. II těchto pravidel; učiní objednávku dle bodu 6 odst I. těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.

Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.cz, www.magnet3p.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vyprodej-slevy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.

Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. až 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Zákazník, který vyhraje, a zároveň má zakoupenou službu „vrácení zboží ve lhůtě 100 dní“, dnem vylosování, resp. vyrozumění o výhře, ztrácí možnost tuto službu využít. Uhrazená částka za tuto službu mu bude vrácena.

Adresa pro zaslání objednávky zákazníka a registrace je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pro Polskou republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pro Maďarskou republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pro Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 8. 2019. Nepřevezme-li si výherce výhru nejpozději do 31. 8. 2019, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 26. 8. 2019. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

 

 

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo