Zákaznický servis +420 466 040 888 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Hledat

Košík

Váš košík je prázdný. Není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. Není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Registrace k odběru NL

Registrace k odběru NL

Pravidla akce (dále jen „Pravidla“) : „Registrace k odběru NL“

1. Organizátor.

Obchodní společnost Packway s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice,IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. Cvl. 13638 (dále jen „Organizátor“) pořádá akci s názvem „Registrace k odběru NL“ (dále jen „Akce“). Organizátor je provozovatelem zásilkového obchodu s názvem „Výprodej-slevy“ (dále jen„Zásilkový obchod“). Zboží ze Zásilkového obchodu je možné objednávat telefonicky, faxem,prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím e-shopu. V průběhu konání Akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno.Akce může být prezentována v různých podobách. Tato Pravidla stanoví závazná pravidla a podmínkyúčasti v Akci.

2. Účastníci akce.

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na územíČeské republiky či Slovenské republiky, které Organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v Akci,a který se do Akce přihlásí v souladu s těmito Pravidly. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobnémpoměru ke všem společnostem spolupracujícím s Organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jimblízké. Z účasti v Akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž objednávka do Akce bude neúplná,nečitelná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v Akci rozhoduje výlučně Organizátor.

3. Podmínky uplatnění stanovené slevy.

Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží,které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno ahodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, Výprodej-slevy sivyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží.

Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována vnásledující výši: sleva 150,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 499,- Kč;

4. Sleva se s příslušným kódem výhody dá využít pouze jednou.

Pokud bude balík rozdělen do dvou(více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž budezboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečněuplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazníkvrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě proodstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonnélhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetízboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na stranězákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že dohodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží.Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenoukupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě proodstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možnézákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásobproduktů.

5. Využít slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce objednávkou zboží ze Zásilkového obchodutěmito způsoby:

a) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně dozprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit.

b) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.vyprodej-slevy.cz způsobem zde stanoveným.

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřujes nimi svůj souhlas.

7. Přihlášením se do Akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, souhlas s tím, aby pořadatel pořizoval obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a taktopořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení, užíval v médiích (včetněelektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu 5 let od ukončení této Akce.