Pravidla bonus 1

1. Pořadatelem je a soutěž organizuje obchodní společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“). Tento dokument podrobně vysvětluje využití bonusu 1 v rámci celé soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Soutěž je pořádána v období ode dne 1.1.2017 do dne 30.10. 2017 a pravidla celé soutěže jsou uvedena na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk. Soutěž je společná pro Českou a Slovenskou republiku.  

2. Podmínky využití bonusu 1. Bonus 1 je možno využít až při obdržení narozeninové knížky dle pravidel soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Pro účely soutěže je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy  se týkají pouze dostupného zboží. Slevy jsou v rámci bonusu 1 poskytovány v následující výši:           

● sleva 50,- Kč při nákupu zboží na celou objednávku

Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou organizátorem v této akci poskytovány slevy v následující výši:            

● sleva 1,99€ při nákupu zboží na celou objednávku 

3. Zákazník může využít pouze jednou s příslušným kódem akce. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě  pouze  do  výše  odpovídající  zákazníkem  skutečně  uhrazené  ceně  za  takové  zboží  tj.  bez započítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží,  které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů. 

4. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby: 

a) poštou  -  je  třeba  zaslat  dle  pravidel  řádně  vyplněný  objednací  lístek  na  následující  adresu: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výprodej-slevy),  Dělnická  390,  532  36  Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výpredaj-zľavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

 b) objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.

 c) objednává-li si zákazník ze zásilkového obchodu faxem, je třeba zaslat vyplněný objednací lístek, kterým vyjadřuje  souhlas s těmito pravidly, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.

 d) objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet-3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.modino.cz, modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním příslušného kódu akce při objednávce zvoleného zboží. 

5. Účastník akce svojí účastí stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.   

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo