ZPĚT Hlavní strana
Pravidla soutěže o 250 000 Kč

pravidlá soutěžě o 250 000 Kč

1. Společnost CEMOD-CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „CEMOD-CZ“) pořádá a organizuje při příležitosti oslavy narozenin v době od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Soutěž o 250 000 Kč“. CEMOD-CZ je provozovatelem zásilkových obchodů “Blancheporte”, “Magnet-3Pagen”, “modino” a “výprodej-slevy”. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který tuto soutěž upravuje ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům CEMOD-CZ (dále jen „zákazník“ nebo „účastník“), kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CEMOD-CZ a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

 3.  Do soutěže na území České a Slovenské republiky jsou vloženy následující výhry:- hlavní výhra – peněžitá výhra 250.000,- Kč (hlavní výhra);- průběžné odměny získávané při soutěžení:          

- bonus 1 na slevu 50,- Kč (pro každého účastníka ihned při obdržení narozeninové knížky – viz dále),           

- bonus 2 na slevu 15 % z objednávky,

- bonus 3 na dárek při objednávce nad 500,- Kč,

- bonus 4 na slevu ve výši dle výše nákupu takto:

u nákupu nad 750 Kč je sleva 200 Kč,
u nákupu nad 1 450 Kč je sleva 500 Kč,
u nákupu nad 1 950 Kč je sleva 750 Kč,

- bonus 5 na slevu 50 % z objednávky.

Do hodnoty objednávky se pro účely uplatnění bonusů (vedlejších výher) nezapočítává cena poštovného, balného a extra záruky.Bonusy u vedlejších výher jsou platné po dobu trvání soutěže.Získané slevy není možno kombinovat s jinými marketingovými akcemi. 

 4. Princip soutěže spočívá v tom, že účastník postupně využívá všechny průběžně obdržené odměny, čímž se, při využití poslední z nich (t.j. bonusu 5 na slevu 50% z hodnoty objednávky),  zařadí automaticky do soutěže o hlavní výhru. Účastník musí pro účast v soutěži zakoupit narozeninovou knížku za 50 Kč. Tuto je možné zakoupit na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách nebo na objednacím lístku Magnet 3Pagen a Blancheporte, případně i jiným způsobem. Ihned při zakoupení narozeninové knížky je v této uveden kód pro bonus na slevu 50,- Kč (bonus 1), který může účastník využít po celou dobu trvání soutěže. Kód pro využití bonusu 1 nalezne na objednacím lístku.Jakmile účastník provede objednávku, ve které využije bonus 1, získá další kód pro bonus na slevu na nákup 15 % (bonus 2). Kód tohoto bonusu bude odeslán v zásilce spolu s objednaným zbožím. Takto účastník pokračuje (využívá postupně bonusy číslo jedna až pět) a to až do učinění čtvrtého nákupu v pořadí, kdy v balíčku obsahujícím objednávku nalezne objednací lístek s kódem pro pátou slevu, která činí 50 % (bonus 5).Jakmile účastník využije bonus 5, je automaticky zařazen do soutěže o hlavní výhru. Soutěže o hlavní cenu je možné účastnit se pouze v případě, že zákazník postupně využije všechny bonusy 1 až 5. Pro využití každého následujícího bonusu je nutné využít vždy všechny bonusy předchozí. Podmínkou pro přihlášení do soutěže je skutečnost, že zákazník objednal, zaslané zboží převzal a uhradil, přičemž objednávky s bonusy 1 - 5 byly uskutečněny jedním zákazníkem (shodné zákaznické číslo u každé z objednávek).    

5. Do soutěže v České a Slovenské republice je jako hlavní výhra vložena jediná peněžitá výhra v hodnotě 250 000 Kč pro obě země (250.000,- Kč v případě, že výhercem bude osoba z České republiky nebo 10 000 Eur v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky).  Akce se není možné účastnit bez vlastnictví narozeninové knížky.  Pro přihlášení se do soutěže o hlavní cenu musí účastník splnit následující podmínky:

V narozeninové knížce nalezne objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 1. Ten využije při prvním nákupu zboží u společnosti CEMOD-CZ.

U tohoto objednacího lístku je bonus 1 (sleva 50 Kč) na nákup zboží.

Kód pro využití bonusu 2 přijde zákazníkovi v balíčku s prvním nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 2. Při druhém nákupu zboží využije slevu 15 % na svoji objednávku.
Kód pro využití bonusu 3 přijde zákazníkovi v balíčku s druhým nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 3. Při třetím nákupu zboží využije nabídky dárku zdarma za objednávku nad 500 Kč.
Kód pro využití bonusu 4 přijde zákazníkovi v balíčku s třetím nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 4. Při čtvrtém nákupu zboží využije slevu, kterou si sám vybere podle hodnoty objednávky (u nákupu nad 750 Kč je sleva 200 Kč, u nákupu nad 1 450 Kč je sleva 500 Kč, u nákupu nad 1 950 Kč je sleva 750 Kč).
Kód pro využití bonusu 5 přijde zákazníkovi v balíčku se čtvrtým nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 5. Při pátém nákupu zboží využije slevu 50 % na svoji objednávku. Tímto posledním nákupem vstupuje automaticky do soutěže o 1x 250 000 Kč, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži. Pravidla pro využití dárků a šeků najdete na jednotlivých objednacích lístcích nebo webových stránkách všech značek uvedených v bodě 4. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude objednací lístek vložen vždy do 1. balíku.

   6. Možné způsoby objednávání a využívání bonusů: a) poštou: zákazník odešle vyplněné objednací lístky se zbožím společnosti CEMOD-CZ zpět na adresu pro objednávky zboží. Příslušný kód bonusu bude na objednacím lístku předtištěnb) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce pro daný bonus (ten najde v přiložených dokumentech u objednacího lístku – tedy v balíčku s objednaným zbožím);c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách zadá kód akce pro daný bonus do košíku objednávky (ten najde v přiložených dokumentech u objednacího lístku, který je vždy vložen v balíčku s objednaným zbožím), který odpovídá této akci, při objednávce.  Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN (BLANCHEPORTE, MODINO, VÝPRODEJ-SLEVY), Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN (BLANCHEPORTE, MODINO, VYPREDAJ-ZLAVY), P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.     

7. Hlavní výhru získá jediný zákazník, který splní všech pět podmínek a který v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 včetně učiní objednávky zboží společnosti CEMOD-CZ nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách a dosáhne v součtu nejvyšší ceny za dodané a zaplacené zboží ze všech objednávek provedených v době konání soutěže.  Do součtu se nezapočítává poštovné a balné ani cena extra záruky. Do součtu nelze započítat vrácené zboží, které nebylo vyměněno za zboží jiné. Do součtu se započítává cena zboží skutečně uhrazená – tedy snížená o uplatněné slevy a akce. Objednávka provedená v době trvání soutěže je taková objednávka, která byla v této době zaslána způsobem dle bodu 6 těchto pravidel a byla v době trvání soutěže uhrazena. Po skončení hry, nejpozději do 31. 12. 2017, provede CEMOD-CZ určení jednoho výherce ze všech účastníků, kteří splnili tato pravidla soutěže. Výhercem se stane ten účastník, jehož součet ceny objednaného, dodaného a zaplaceného zboží v době trvání soutěže bude nejvyšší. V případě shody bude výherce ten účastník, který poslední objednávku učinil dříve. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost CEMOD-CZ již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky.  

8. Výherci bude hlavní výhra předána v den a v místě, které mu CEMOD-CZ písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Hlavní výhra bude předána formou symbolického poukazu a následně zaslána na běžný účet výherce dle domluvy výherce s pořadatelem.  Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30 dní od určení výherce. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2017 společnosti CEMOD-CZ svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2017, nebo nebude-li výherce jakkoliv kontaktní (nebude reagovat déle než 7 dní) výhra propadá ve prospěch společnosti CEMOD-CZ.   

9. Údaje o výherci poskytne CEMOD-CZ účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 12. 2017. CEMOD-CZ si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

10. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost CEMOD-CZ, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho křestní jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech CEMOD-CZ s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

11. Soutěžící postupem podle těchto pravidel uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti CEMOD-CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČ 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 jakožto správci pro účely organizace této soutěže a s jejich zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích CEMOD-CZ, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Správce může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zpracovatele. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.  

12. Přihlášením se do soutěže účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, těmto porozuměl a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle CEMOD-CZ. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz.

13. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost CEMOD-CZ vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do této soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba i přes uvedené získala nárok na některou z výher, tato nebude předána. CEMOD-CZ si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže. 

14. Společnost CEMOD-CZ neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží. Nevyzvednuté nebo nerozdělené výhry propadají bez náhrady. 

15. CEMOD-CZ není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. CEMOD-CZ nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

16. Společnost CEMOD-CZ si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách. Společnost CEMOD-CZ si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost CEMOD-CZ si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.    

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo